We offer our vet services in Nairobi, Kiambu, Kajiado, Machakos, and their environs.